نقشه سیم کشی خنک کننده آبی


برای سیم کشی خنک کننده آبی به چه وسایلی نیاز داریم؟

برای سیم کشی خنک کننده آبی و انجام دادن آن به حالت حرفه‌ای , به ابزار ذیل نیاز خواهید داشت :

  • سیم‌های مفتولی
  • فازمتر
  • سیم چین
  • سوکت برق
  • پیچ گوشتی
  • انقطاع کننده مدار یا این که به عبارتی آمپراژ

نصب سیم کشی خنک کننده آبی

به صورت خلاصه سیم کشی خنک کننده آبی را در دو سطح می‌توان عنوان ساخت . دو سیم فاز و نول , از باکس فیوز محل ساختمان میایند . سیم نول سوای وجود ضرورت برای آمدن به ترمینال‌های دکمه سیستم سرمایش , به اتصال نول باکس تقسیم درون خنک کننده میرود . البته سیم فاز به درون ترمینال اولیه سوییچ خنک کننده متصل خواهد شد . همین طور ترمینال‌های پمپ , بدور نماید و به دور تند از باکس تقسیم درون سیستم سرمایش به دکمه خنک کننده می‌رسند . پمپ در دومی ترمینال , بدور نماید در ترمینال نهم و به دور تند در ترمینال هفتم ; جای میگیرند .

بررسی لازمات محلی

پیش از هر کاری راهبرد نصب و سیم کشی سیستم سرمایش آبی را دنبال نمایید . فراموش نکنید که می بایست کلیه قانون ها و وضعیت مرتبط با آن را فراهم ساخته و آنها را به توجه رعایت فرمائید .
اعتنا داشته باشید که مسیر سیم کشی خنک کننده آبی از باکس فیوز استارت میشود . بعد از آن از باکس فیوز به سوییچ سیستم سرمایش جهت دهی شده و به خنک کننده آبی ختم می شود .

سیم کشی از باکس فیوز به سوییچ خنک کننده

برای سوق‌دهی سیم از باکس فیوز به دکمه , دو موقعیت در مقابلتان قرار می گیرد : در شرایطی‌که که ساختمان دارنده سیستم ارت باشد , می بایست از کابل ۳ در ۲٫۵ استعمال نمایید . ولی در غیر این صورت ضروری است که کابل ۲ در ۲٫۵ به کار ببرید .
درصورتی که ساختمان دارنده سیستم ارت باشد , یکی‌از سه سیم فوق به ارت مربوط بوده و دو سیم دیگر فاز و نول خواهند بود .

ابتدا می بایست به رمز سیم‌ها سوکت‌ها را متصل سازید . بعد از آن هر سیم را به دکمه مرتبط با آن وصل می کنید . این اتصال‌ها بایستی بر پایه ی رنگ بندی انجام یافته و روی کاغذی هر رنگ و اتصال مرتبط با آن را یادداشت فرمایید . چون بعد از آن برای سیم کشی از دکمه به باکس تقسیم درون خنک کننده , می بایست طبق به عبارتی رنگ بندی پیش بروید . به صورت مثال از سیم قرمز‌رنگ برای پمپ خنک کننده به کارگیری کرده و همین رنگ قرمز‌رنگ را به ترمینال پمپ در باکس تقسیم خنک کننده می بریم .


نقشه سیم‌ها در سوییچ خنک کننده آبی

از آن جایی که سوییچ سیستم سرمایش آبی تحت عنوان حد واسط دربین باکس فیوز ساختمان و باکس تقسیم درون سیستم سرمایش آبی , کار کرده و به نوعی نقش محوری دارااست ; به نقشه سیم کشی در آن نگاهی می‌اندازیم .

سیم کشی از سوییچ به سیستم سرمایش آبی

با اعتنا به توضیحات پیشین , در سوییچ خنک کننده آبی , با دو حرفه کابل برق روبرو هستیم . یک عدد رشته سیم های ۵ تایی که درسمت جعبه تقسیم خنک کننده میروند و دیگری حرفه سیم‌های ۳ تایی که واسط میان سوییچ و باکس فیوز ساختمان می‌باشند .


در سیم کشی خنک کننده آبی احتمال دارد به موردها پایین بازخورد داشته باشید :
با زدن دکمه بدور نماید , سیستم سرمایش با به دور موتور تند استارت به کار میکند و بالعکس؟

در‌این‌حالت‌ به احتمال خیلی بسیار , در بستن سیم‌های به دور نماید و تند نادرست انجام شده است . برای رفع آن , کافی‌ست که جای سیم‌های به دور تند و نماید را با یکدیگر تعویض فرمائید .


پمپ آب سیستم سرمایش , فعالیت نمیکند

در‌صورتی‌که که از سالم پمپ آب مطمئن بوده , البته با زدن سوییچ مرتبط با آن , اتفاقی نمی‌افتد ; بایستی به اتصال سیم نول شک و تردید نمایید . در وضعیت که سیم نول در باکس تقسیم درون سیستم سرمایش , متصل نشده باشد ; پمپ آب فعال نخواهد شد .

موتور خنک کننده کار نمی کند

البته در‌حالتی که که سیم فاز را در باکس تقسیم خنک کننده متصل نکرده و یا این که در محل غلط قرار داده باشید , موتور خنک کننده روشن نمیشود .


پیشنهاد دارای اهمیت در سیم کشی سیستم سرمایش آبی

به خاطر داشته باشید که سیم کشی سیستم سرمایش آبی , را نباید بر مبنای امتحان و نادرست انجام دهید . به همین جهت حتما ضروری است که یک متخصص کارها برقی و یا این که نصاب خنک کننده ; برای این خواسته به کار گرفته شود . اتصالات شانسی و بر شالوده حدس و گمان , خسارات جبران ناپذیری به توشه خواهند آورد .


برچسب‌ها: ،

بازدید:

[ ]